Blogging tips

środa, 21 stycznia 2015

Tagged Under: , , , , , ,

Ślub cywilny- niezbędne formalności o których musicie pamiętać

Share
Jeśli chcemy wziąć ślub kościelny, nie musimy dużo wcześniej się przygotowywać. Sama ceremonia odbywać się będzie w Urzędzie Stanu Cywilnego, a zawarcie prawnej formy związku małżeńskiego potrwa zaledwie 15- 20 min. Dobrowolne przyrzeczenia narzeczonych brzmieć będą:

    "Świadom praw i obowiązków- wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński z ... i przyrzekam, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe".


Co musimy załatwić przed zawarciem związku małżeńskiego w urzędzie?

- Należy udać się tam z co najmniej 31- dniowym wyprzedzeniem, w celu ustalenia daty ślubu. Ważna jest także decyzja o nazwiskach, jakie będziemy nosić my oraz nasze przyszłe dzieci. Można podjąć ją do dnia ślubu.

Niezbędne dokumenty:

1) w przypadku panny i kawalera: 


-dowód osobisty
-skrócony akt urodzenia


2) w przypadku wdowy/ wdowca:

-dowód osobisty
-skrócony akt urodzenia
-skrócony odpis aktu zgonu małżonka

3) w przypadku rozwódki/ rozwodnika:


-dowód osobisty
-skrócony akt urodzenia
-skrócony odpis aktu małżeństwa z konieczną adnotacją o rozwodzie lub sentencją rozwodu


4) w przypadku cudzoziemca:

-paszport
-akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski
-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ, będący odpowiednikiem polskiego USC w kraju cudzoziemca

Jeśli kobieta chcąca zawrzeć związek małżeński jest nieletnia- musi posiadać przy sobie także postanowienie sądu rodzinnego, które zezwala na małżeństwo. 

Wymagania dotyczące świadków:

-pełnoletniość
-dowód osobisty
-zdolność mówienia po polsku (jeśli nie- potrzebna będzie obecność tłumacza przysięgłego)


Jakie opłaty na nas czekają w związku z tym wydarzeniem?

-opłata skarbowa - 80 złotych
-opłata za wydanie odpisu skróconego aktu urodzenia - 20 złotych, ale tylko w przypadku, gdy będzie wydany w innym urzędzie niż ten, w którym będziemy zawierać związek małżeński
-opłata za zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez obywateli Polski poza granicami kraju- 38 złotych
-opłata za decyzję przyśpieszenia miesięcznego terminu oczekiwania na ślub cywilny- 39 złotych
-nieobowiązkowe- opłata za oprawę muzyczną ceremonii - od 50 do 100 złotych


Dzięki oświadczeniom złożonym przed kierownikiem USC zawrzemy prawny związek małżeński, co zostanie potwierdzone aktem małżeństwa. 


  Jak widzimy więc w przypadku ślubu cywilnego nie mamy zbyt wielu formalności. Co więcej, nie musimy zaczynać przygotowań o wiele wcześniej, ponieważ minimalne czasowe ograniczenie to zaledwie 31 dni przed zaplanowaną datą zawarcia związku małżeńskiego. 

0 komentarze:

Prześlij komentarz